Dr. Νικόλαος Ιατρού, MD, MSc

Αγγειοχειρουργός | Αγγειολόγος

Νικόλαος Ιατρού, MD, MSc

Αγγειοχειρουργός | Αγγειολόγος

Στένωση καρωτίδων

Συμπτώματα, διάγνωση & τρόποι αντιμετώπισης.

Τι είναι η στένωση καρωτίδων

Η απόφραξη καρωτίδας, γνωστή και ως αποφρακτική νόσος καρωτίδας προκύπτει ουσιαστικά από τη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας στα τοιχώματα των καρωτίδων αρτηριών και συνήθως προκύπτει στο σημείο όπου οι αρτηρίες διακλαδίζονται, επηρεάζοντας ή σε ορισμένες περιπτώσεις, αποκόπτοντας εντελώς την ροή του αίματος από τις καρωτίδες προς τον εγκέφαλο και το πρόσωπο.

Συμπτώματα

Δυστυχώς στα πρώτα στάδια η στένωση καρωτίδας ή αλλιώς απόφραξη καρωτίδας μπορεί να εντοπιστεί μόνο όταν προκύψει σοβαρό πρόβλημα, όπως αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Είναι σύνηθες στην στένωση καρωτίδων να μην εμφανίζονται συμπτώματα, ωστόσο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση ενός ασθενούς η αντιαισθητική εικόνα ενός ποδιού, καθώς και την ποιότητα της ζωής του.

Παράγοντες κινδύνου

Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της καρωτιδικής νόσου περιλαμβάνουν:

Περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν έχουν ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε καρδιοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις των άκρων, σε ποσοστό 30% περίπου χωρίς αυτό να είναι κανόνας.

Συνέπειες

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο μπορεί να είναι παροδικό ή μόνιμο. Συγκεκριμένα, από την επιφάνεια της αθηρωματικής πλάκας, μπορεί να αποσπαστεί υλικό από την ίδια την πλάκα ή να δημιουργηθεί θρόμβος αίματος. Αυτά τα δύο με τη ροή του αίματος εμβολίζουν και αποφράσσουν κάποια αρτηρία του εγκεφάλου. Αν πρόκειται για μικρή αρτηρία το επεισόδιο είναι παροδικό ενώ αν πρόκειται για μεγάλο αρτηριακό στέλεχος μπορεί να είναι μόνιμο ή και θανατηφόρο. Από απόφραξη άλλων εγκεφαλικών αρτηριών μπορεί να έχουμε διαταραχές της όρασης, της ακοής ή της ισορροπίας του σώματος.

Διάγνωση της νόσου

Συνήθως η διάγνωση γίνεται με το γνωστό triplex καρωτίδων που το ζητάει ο αγγειοχειρουργός μετά από εξέταση του ασθενούς ή που έχει γίνει από άλλο γιατρό στα πλαίσια ελέγχου ρουτίνας.

Αν η στένωση της καρωτίδας είναι χειρουργήσιμη (δηλαδή μεγαλύτερη του 70%), πρέπει να γίνει ψηφιακή αγγειογραφία η οποία επιβεβαιώνει το πρόβλημα και με βάση αυτή ο αγγειοχειρουργός αποφασίζει πως τι είδους επέμβαση θα πραγματοποιήσει στον ασθενή. Η ψηφιακή αγγειογραφία είναι απαραίτητη πριν γίνει το χειρουργείο.

Ενδείκνυται για ασθενείς με στένωση πάνω από 75 – 80% ή/και συμπτωματικούς ασθενείς που έχουν υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και με ποσοστό στένωσης κάτω από 70%.
Η πλέον τεκμηριωμένη μέθοδος για την αποτελεσματικότερη θεραπεία της καρωτιδικής νόσου είναι η ενδαρτηρεκτομή της καρωτίδας.

Διαδικασία

Η ενδαρτηρεκτομή καρωτίδας γίνεται μέσω μιας τομής στην πλάγια τραχηλική χώρα. Η αρτηρία διανοίγεται κατά μήκος και απ’ αυτή αφαιρείται με ακρίβεια η αθηρωματική πλάκα που τη στενεύει. Στη συνέχεια με ή χωρίς τη χρήση συνθετικού εμβαλώματος, ένα ειδικά κατεργασμένο υλικό απόλυτα συμβατό με τον ανθρώπινο οργανισμό, το αγγείο ράβεται για να μην στενέψει ξανά.

Εισαγωγή στο νοσοκομείο

Κατά την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο, πραγματοποιείται ο απαραίτητος προεγχειρητικός έλεγχος προκειμένου ο ασθενής να υποβληθεί σε μια ασφαλή και πετυχημένη χειρουργική επέμβαση.

Μετά το χειρουργείο

Μετά την επέμβαση ο ασθενής πιθανόν να μείνει για λίγες ώρες στην μονάδα εντατικής θεραπείας εάν και όπου χρειάζεται. Τις περισσότερες φορές επιστρέφει στο θάλαμο και κινητοποιείται το συντομότερο δυνατό.

Η αγγειοπλαστική με stent είναι άλλος ένας τρόπος επίλυσης του προβλήματος που γίνεται σε επιλεγμένες περιπτώσεις κατόπιν εκτίμησης του αγγειοχειρουργού.

Συντηρητική αντιμετώπιση

Σε μικρές στενώσεις των καρωτίδων έως 50 – 70% προτείνεται συνήθως αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και φάρμακα που ελαττώνουν τη χοληστερόλη. Συντηρητική αντιμετώπιση επίσης επιδέχονται ασθενείς που έχουν υπερβεί το 81ο έτος της ηλικίας ή με πλήρως αποφραγμένη έσω καρωτίδα.

Νικόλαος Ιατρού, MD, MSc

Αγγειοχειρουργός | Αγγειολόγος